TESTİKÜLER GERM HÜCRELERİNİN UZUN SÜRELİ KÜLTÜRÜ VE TRANSPLANTASYONU