SPONTAN GEBE KALINMA ŞANSI ÜZERİNE POSTKOİTAL TESTİN DEĞERİ