NONOBSTRÜKTİF AZOOSPERMİ VE TESE İLE SPERM ELDE ETME SONUCUNU ÖNGÖREN PARAMETRELER