İNFERTİL ERKEĞİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE KADIN FAKTÖRÜNÜN ARAŞTIRILMASI