FSH GENİ VE FSH RESEPTÖRÜNÜN GEN ANALİZİ VE TEDAVİDE ÖNEMİ